Bli medlem

Koloniområdet består av 12 500 kvm varav 7 000 kvm är lottmark vilket är fördelat på 65 lotter. De flesta lotterna är på 100 kvm, ett fåtal är mindre eller större än 100 kvm.

Som medlem i föreningen kan den antas som är myndig, folkbokförd inom Järfälla kommun och själv, make/maka, partner eller sambo inte har arrende- eller nyttjanderätt till annan kolonilott.

Vad kostar det?

  • Inträdesavgift 400 kronor – Engångsbelopp
  • Deposition 500 kronor – Vid inträde. Återbetalas när medlem återlämnar lotten i vårdat skick
  • Medlemsavgift 100 kronor per år
  • Arrendeavgift 6 kronor/kvm och år
  • Städavgift 200 kr som utgår vid utebliven närvaro vid gemensam städdag.

Läs mer om vad som ingår i en kolonilott samt våra ordningsregler här.

Idag har vi en beräknad kötid som är 3-4 år.

Om du är intresserad av en lott, ställ dig i kö genom att skicka ett mail till:

sabykoloni@outlook.com

I mailet skriver du:

  • För och efternamn
  • Adress
  • Telefonnummer

Vi kontaktar dig så snart det blir en lott ledig!