Städdagar

Föreningen har varje år två städdagar. Ena på våren och andra på hösten. Tid och datum beslutas om på årsmötet.

Under städdagar gäller städning av gemensamma ytor och utrymmen. Inte den egna lotten!

Anmäl närvaro med namn och lottnummer till den i styrelsen som prickar av.

Medlem som inte deltar på städdagar ska betala 200 kronor

2023:

Vårstädning: Lördagen den 6 maj, samling 9.00

Höststädning: Lördagen den 7 oktober, samling 9.00