VÅRSTÄDNING DEN 6 MAJ!

Publicerat: No Comments

Vi träffas kl. 10 den 6 maj för årets vårstädning.

 

Vid förhinder ska styrelsen kontaktas. Då kommer ni få någon uppgift som behöver göras vid senare tillfälle.
Den som uteblir på städdagen utan att ha anmält förhinder kommer debiteras med 200:-. Inbetalningskort kommer på posten.

Anmäl er närvaro med namn och lottnr. till den i styrelsen som sitta vid bordet och prickar av.

Väl mött på städdagen!